• 13:15

    یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
4,980,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
  • 20:25

    یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
فرودگاه جزیره قشم،قشم، ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری