• 20:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 20:45

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:42

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
3,865,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 20:10

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 21:07

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,500,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی