• 12:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 11:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 12:24

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,204,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:00

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 13:24

  یکشنبه,03 شهریور

فرودگاه کیش , کیش،ایران
7,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری